De stentor zwolle online dating

Bij de drooglegging van de Flevopolders in de jaren zestig ontstond het idee een betere en snellere treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad te realiseren.

De Drontermeertunnel verbindt het Flevolandse deel van de Hanzelijn met het deel in Overijssel.Begin jaren tachtig kwamen er echter ook sterke geluiden om de spoorverbinding Amsterdam – Lelystad – Zwolle aan te leggen.In 1988 werd het eerste deel, de Flevolijn, voltooid.De tunnel loopt door een beschermd vogelgebied, dus tijdens het broed- en trekseizoen lagen de geluidproducerende werkzaamheden stil.In mei 2008 werd gestart met de eerste werkzaamheden voor de uitbreiding van station Lelystad Centrum.

Leave a Reply