Integrovanie online dating

‚skúšobný cyklus v ustálenom stave so stupňovitými prechodmi‘ je skúšobný cyklus s postupnosťou skúšobných režimov, v ktorých je motor v ustálenom stave, pričom každý z nich je vymedzený určitými otáčkami, krútiacim momentom a stupňovitým prechodom medzi jednotlivými režimami (WHSC); 3.1.24.

integrovanie online dating-2

Čas transformácie sa používa na synchronizáciu signálov rôznych meracích prístrojov; 3.1.31.‚plynné znečisťujúce látky‘ sú oxid uhoľnatý, uhľovodíky a/alebo nemétanové uhľovodíky (s predpokladaným pomerom CH)‘ je maximálny výkon v k W udaný výrobcom; 3.1.15. automaticky), ktorý mechanicky alebo elektronicky signalizuje vstup požadovaný pre výstup motora.‚otáčky maximálneho krútiaceho momentu‘ sú otáčky motora, pri ktorých motor dosiahne maximálny krútiaci moment udaný výrobcom; 3.1.16. Vstup môže byť prostredníctvom plynového pedálu alebo signálu, pákou alebo signálom ovládania škrtiacej klapky, pákou alebo signálom ovládania dodávky paliva, pákou alebo signálom ovládania otáčok alebo nastavením alebo signálom regulátoru; 3.1.18.49 – Jednotné ustanovenia o opatreniach proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov, poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách OJ L 229, 31.8.2010, p. ‚dieselový motor‘ je motor, ktorý pracuje na princípe vznietenia paliva kompresiou; 3.1.5.1–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 051 P. Zahŕňajúci: doplnok 1 k sérii zmien 05 – dátum nadobudnutia platnosti: 17. G.) alebo skvapalnený ropný plyn (LPG) zahŕňajúci celosvetový harmonizovaný certifikačný postup pre vysokovýkonné motory a vozidlá (WHDC, globálny technický predpis č. ‚posun‘ je rozdiel medzi odozvou meracieho prístroja na nulovací plyn alebo na plyn na nastavenie meracieho rozsahu pred emisnou skúškou a po nej; 3.1.6.

Leave a Reply